♥【Múa Cổ Trang】Ý Nan Bình ✿【Tây Tứ】|【西四】意难平❀#MúaTrungQuốc #Múacổtrang
– BGM : Ý Nan Bình – Ngân Lâm /意难平 银临
– Biên vũ : Bạch Tiểu Bạch / 编舞:白小白
– Biểu diễn: Tây Tứ / 西四
– Nhiếp Ảnh / Hậu kỳ: Cửu Dạ / 摄影/后期:九夜
– Bố Cảnh / Tạo Hình: Lê Hội / 布景/造型:梨绘

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

5 Replies to “♥【Múa Cổ Trang】Ý Nan Bình ✿【Tây Tứ】|【西四】意难平❀”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *