【Giáo xứ Tân Kim – Giáo họ Ngũ Mã】ー Múa: Gia Đình Yêu ThươngĐêm hoan ca chào mừng Thành lập xứ đoàn thiếu nhi thánh thể (TNTT) Nguyễn Duy Khang (Giáo xứ Tân Kim – GP Hải Phòng) ngày 10 tháng 08 năm 2019.
#hoitraihe2019; #tnttgiaoxutankim; #theobuocchanchuagiesu; #xudoangiusenguyenduykhang; #tankimchurch; #tankimmedia; #nhathotankim; #giaoxutankim; #gxtankim; #truyenthongtankim

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *