𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐥𝐲́𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐥𝐲́
Ngày 4 – 7/7/2019 vừa qua, Công ty TNHH Long Thuận đã phối hợp cùng Dấu Ấn Việt Tour tổ chức cho đại lý và các khách hàng thân thiết một chuyến du lịch kết hợp Hội Nghị Tri ân Khách Hàng đã đạt sản lượng tốt trong năm tại thiên đường đảo ngọc Phú Quốc.
Liên hệ:
𝐒𝐡𝐨𝐰𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐋𝐮𝐱𝐞𝐧: Đường 22/12, KP.Hòa Lân 2, P.Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương.
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞:
Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: 0274 3 719 833
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0911 971 949
𝐌𝐚𝐢𝐥:cskh.luxen@gmail.com

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://indiancinema-analysis.com/category/du-lich/

Related Post

One Reply to “𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐥𝐲́”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *