Related Post

3 Replies to “06 Cách copy dữ liệu từ sheet này qua sheet khác Google Apps Script”

 1. Sao mình dùng code này để gọi lệnh in trong 1 sheet, là sheet data mà khi chạy code thì in luôn tất cả các sheet.
  function exportAsPDF() {

  var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet()

  var sheet = spreadsheet.getSheetByName('DATA);

  var blob = spreadsheet.getAs('application/pdf').setName(spreadsheet.getName())

  var pdfFile = DriveApp.createFile(blob)

  // Display a modal dialog box with custom HtmlService content.

  const htmlOutput = HtmlService

  .createHtmlOutput('<p>Click to open <a href="' + pdfFile.getUrl() + '" target="_blank">' + mysheet.getName() + '</a></p>')

  .setWidth(300)

  .setHeight(80)

  SpreadsheetApp.getUi().showModalDialog(htmlOutput, 'Export Successful')

  }

 2. Anh cho em hỏi. Có cách nào copy từ sheet liên kết với GG form vào một sheet thường không ạ.Vì em làm cách bình thường trong exel là ='sheet1'!B2 thì khi có dữ liệu bên gg form đẩy vào thì nó không sang được sheet bên cạnh.Do GG form chèn dòng làm lệch.Ví dụ khi chèn mới gg form vj trí đúng là B2 nhưng sang công thức bên sheet 2 thì cột tương ứng lai thành B3. Anh có cách nào lấy được dữ liệu từ sheet gg form a chỉ giúp e với ạ.Em cảm ơn

 3. Clear() là xóa hết còn clearformat().clearcontent() vẫn còn note, datavalidations,… đúng không bác Đức? Trong dấu "…" còn gì không nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *