1 năm trị 4 lần bệnh cầu trung, như ỉa chảy ỉa ra máu cho gà và các loại chim.🐥🕊🕊🕊.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://indiancinema-analysis.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply