#121 Thực Trạng Và Giải Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại CTy CP TTQC CDP VN#121 Thực Trạng Và Giải Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo CDP Việt Nam

🌈 Số trang: 450

Bạn cần tải tài liệu này, vui lòng inbox tại:
——————————–
Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO CDP VIỆT NAM ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO CDP VIỆT NAM Người hướng dẫn : Chúc Kim Vinh Sinh viên thực : Nguyễn Thị Tuyến Ngành đào tạo : Quản trị Nhân lực Lớp : Đại học Quản trị nhân lực K1D Khóa học : 2012 – 2016 Hà Nội – 2015 Sinh viên: Nguyễn Thị Tuyến Khoa Tổ chức Quản lý nhân lực Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài 2 Mục tiêu nghiên cứu 3.Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Phạm vi nhiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa, đóng góp đề tài .5 Kết cấu đề tài Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO CDP VIỆT NAM VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ Khái quát Công ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo CDP Việt Nam 1.1.Vị Trí, chức quyền hạn 1.2 Cơ cấu tổ chức mối liên hệ bên 1.2.1 Ban giám đốc 1.2.2 Các phòng ban chức 1.3.Lịch sử hình thành phát triển 10 2.Cơ sở lí luận nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 11 2.1 Nguồn nhân lực 11 2.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 11 2.1.2 Chất lượng nguồn nhân lực 14 2.1.3.Chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực 15 2.2.Quản lý nguồn nhân lực 18 2.3.Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 20 Sinh viên: Nguyễn Thị Tuyến Khoa Tổ chức Quản lý nhân lực Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO CDP VIỆT NAM 23 2.1 Thực trạng nguồn nhân lực Công ty 23 2.2.Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực Công ty 24 2.2.1.1Thống kê chất lượng nhân theo cấu ba lực lượng chủ chốt 25 2.2.2Thống kê chất lượng nhân theo lứa tuổi cấu giới tính 25 2.3.Quy trình quản lý nguồn nhân lực công ty .26 2.3.1 Thực trạng lập chiến lược nguồn nhân lực công ty 26 2.3.2 Thực trạng tuyển chọn nhân lực công ty 26 2.3.3 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực .28 2.3.4 Thực trạng trả công người lao động Công ty CDP Việt nam 29 2.4 Đánh giá chung 32 2.4.1 Ưu điểm 32 2.4.2 Nhược điểm 32 2.4.3 Nguyên nhân .33 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO CDP VIỆT NAM 35 3.1.Phương hướng phát triển công ty 35 3.1.1.Mục tiêu phát triển công ty 35 3.1.2 Mục tiêu công tác hành – nhân 36 3.2.Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty 39 3.2.1.Hoàn thiện cấu tổ chức 39 3.2.2.Đổi sách tuyển chọn lao động 39 3.2.3.Đổi sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực .40 3.2.4 Xây dựng, thực theo sách chế độ 40 3.2.5 Xây dựng đồng văn hóa doanh nghiệp 41 Sinh viên: Nguyễn Thị Tuyến Khoa Tổ chức Quản lý nhân lực Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 3.3 Một số kiến nghị để thực giải pháp 41 3.3.1.Đối với công ty Cổ phần truyền thông quảng cáo CDP Việt Nam .41 3.3.2 Đối với quan nhà nước 42 3.3.3 Đối với đội ngũ nhân công ty 42 KẾT LUẬN 44 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .46 Sinh viên: Nguyễn Thị Tuyến Khoa Tổ chức Quản lý nhân lực Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội LỜI CẢM ƠN Từ ngày 01/05/2015 tới 01/06/2015 Đại học Nội Vụ Hà nội tiến hành triển khai đợt kiến tập dành cho tất sinh viên khoa Tổ chức quản lý nhân lực quan, doanh nghiệp nhà nước tư nhân Qua đợt kiến tập giúp cho sinh viên có điều kiện tiếp cận với hoạt động thực tiễn mang tính chất thực tế, trang bị thêm kiến thức quản lý, quy trình hoàn thành công việc, chức nhiệm vụ quyền hạn đơn vị phân khác mang lại lợi ích chung cho tập thể Sau gần tháng tuân thủ triển khai kế hoạch nhà trường khoa đề ra, với giúp đỡ nhiệt tình cô chú, anh chị Công ty cổ phần quảng cáo CDP Việt Nam, hoàn thiện trình thực tế có kết báo cáo bổ sung thêm nhiều kiến thức, kỹ hiểu biết mới, nắp bặt yếu tố cần thiết phục vụ cho trình học bổ sung thiếu sót phục vụ cho công việc sau Tôi xin chân thành cảm ơn hiệu trưởng nhà trường, ban lãnh đạo phòng, khoa, môn quý thầy cô, cán bộ, nhân viên trường tận tình hướng dẫn truyền đạt kiến thức bổ ích thời gian qua Giúp định hướng tương lai nghề nghiệp sau Tôi xin cảm ơn toàn thể ban lãnh đạo, cô, chú, anh chị phòng hành nhân tiếp nhận giúp đỡ tạo điều kiện cho hoàn thành tốt đợt thực tế Cuối Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Đoàn Văn Tình giáo
——————————–
🎁 Quà tặng Kho Sách Nói Phát Triển Bản Thân – Kỹ Năng Sống:
——————————–

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *