Related Post

7 Replies to “17/11/2019 Cưa đĩa, khoan pin, bulong, bắn vít, mài góc, đầm dùi…..Nhật bãi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *