Related Post

34 Replies to “19 năm tù vì treo cờ Việt Nam Cộng Hòa”

  1. Mẹ kiếp nó bọn bán nước.20 năm tù nhẹ quá cho nó 1 viên đạn mới OK.yeu nước Mỹ thì va nước Mỹ mà sống.con đất nước VN không chưa cái lợi ốc cho ban nước

  2. Theo tôi nghĩ rằng mình có thể thả nó ngay lập tức , từ nốc toà nhà cao nhất xuống đất để nó không dám làm lần thứ hai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *