20 tip cho bất cứ trận đấu nàoWordPress:
Facebook:
Phiên bản ngắn gọn:
1. Sử dụng shift để có hiệu quả tối đa.
2. Luôn luôn mang TP
3. Mua và bán
4. Stack và pull đi cùng với nhau.
5. Luôn luôn đi bộ
6. Chiếm nhiều rune nhất có thể.
7. Ward khi có cơ hội
8. Stack khi có cơ hội
9. Chạy và tấn công
10. Chạy lên đồi khi bị tấn công.
11. Tấn công cả bản đồ.
12. Mua đồ trước khi chết và sau khi gần sống lại.
13. Toggle ring
14. Sử dụng Bottle sau khi TP từ suối.
15. Đổi tread và vứt đồ xuống đất để hồi máu nhiều hơn.
16. Lựa chọn item một cách đúng đắn.
17. Cancel backswing để có thời gian tốt nhất.
18. Tránh chồng các disable lên nhau
19. Đặt vị trí courier để mua đồ nhanh hơn
20. Tập trung vào bản thân để có hiệu quả tốt nhất
Cảm ơn các bạn đã xem, hãy ấn like nếu các bạn thích nó và dislike nếu như các bạn thấy cần sửa đổi và vui lòng cho mình gợi ý cũng như đánh giá nếu các bạn không thích video này.

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri

Related Post

2 Replies to “20 tip cho bất cứ trận đấu nào”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *