20190725.02.Hát Múa "Tình Quê" @NGHỆ THUẬT VĂN HOÁ CỒNG CHIÊNG “ÂM VANG ĐẠI NGÀN”Đêm 25/07/2019, Khoa Thiết Kế & Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen có tổ chức Gala Night 2019.
Chương trình NGHỆ THUẬT VĂN HOÁ CỒNG CHIÊNG (Tây nguyên) với chủ đề “ÂM VANG ĐẠI NGÀN” do Đoàn nghệ thuật Làng Kon Rơbang, Tỉnh Kontum trình diễn
2. Hát – Múa: “Tình quê”
Sáng tác: A Hưng – Biên Đạo: A Đẹp – Y Lay
Đoàn nghệ thuật Làng Kon Rơbang, Tỉnh Kontum
_
Web Khoa TK&NT:
Trang Blog Khoa TK&NT:
FB Khoa TK&NT:

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *