21.11.2019 – LIVESTREAM TƯ VẤN PHÁI SINHLIVESTREAM TƯ VẤN PHÁI SINH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
🕖19:45 ngày 21.11.2019
Đạt Trương – Technical Analyst – Bộ phận Chiến lược thị trường
1. Tham gia room tư vấn để chat với chuyên gia trong phiên giao dịch mỗi ngày (gồm có 2 rooms: Tư vấn đầu tư Cổ phiếu & Tư vấn đầu tư phái sinh HĐTL);
2. Xem kho Báo cáo phân tích dành riêng cho KH cá nhân;
3. Nhận bản tin tư vấn hàng ngày.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *