24/ Cận Cảnh Máy cắt Lúa KUBOTA DC93 – máy kéo lúa cùng với máy kubota dc70 / đồng ruộng miền Tây24/ Cận Cảnh Máy cắt Lúa KUBOTA DC93 – máy kéo lúa cùng với máy kubota dc70 / đồng ruộng miền Tây –
24/ Cận Cảnh Máy cắt Lúa KUBOTA DC93 – máy kéo lúa cùng với máy kubota dc70 / đồng ruộng miền Tây –
24/ Cận Cảnh Máy cắt Lúa KUBOTA DC93 – máy kéo lúa cùng với máy kubota dc70 / đồng ruộng miền Tây

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe/

Related Post

9 Replies to “24/ Cận Cảnh Máy cắt Lúa KUBOTA DC93 – máy kéo lúa cùng với máy kubota dc70 / đồng ruộng miền Tây”

  1. Bây giờ bà con làm nông nghiệp hóa , tiết kiệm được nhiều nhân công hay quá , máy cắt lúa kubota DC 39 chạy khỏe lắm .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *