Related Post

47 Replies to “4 cặp chân của đàn gà c1/4 pairs of chicken legs c1/ニワトリの脚c4のペア”

  1. Ớn cho ông già cổ lổ sĩ.nhìn mồng mặt chủ gà ko ra gì lấy gì biết gì gà chọi chuyên nghiệp.nói thì nói cho chửng nhe ông già.biết thì nói ko thì thôi.tuyên truyền bậy bạ lủ nhỏ vào học ngu luôn tội nó.

  2. Đôi cán của mấy con gà C1 của chú hay quá và một chủ kê đi đôi bông mai mang thương hiệu rau má quê mình

  3. Gà chân vẩy của nó chẳng nói lên điều gì, chủ yếu là bản thân Con gà Nó có chân đá hay như máy khâu ,ko mí lối hay lì tải đòn tốt nữa là ok,,

  4. Gà Minh độc biên cựa bên đen bên trắng 1ben chân vảy xiên đao 1chan phủ địa 2chan đều có giáp thới phòng đao 2.6kg vừa mở mỏ
    Ae hỏi mua luôn mà còn chưa dám nói c1

  5. Còn các vảy hiếm gặp nhất thì vẫn thấy vảy xiên đao là 10 con thì 9 con nó độc chân đâm cựa

  6. Đa số danh thủ hay huyền thoại thì đều hai hàng chơn vảy vy xem cho vui chứ còn tông dòng đòn lối mới nói lên tất cả

  7. Em nhờ trang bác tĩnh tý nhé mong bác thông cảm : anh em trong cả nước cảnh giác trại gà ty ninh hòa Khánh Hòa Nha Trang nhé : nó bán cho mình một con gà 3 kg giá 6 triệu đồng quảng cáo với mình là đá sổ 2 con phải bê ra và đá chết một con : bao về đòn lối khi mình nhận gà và nuôi xong sổ nó đá không nổi con gà tơ 8 tháng tuổi và con nào nó cũng sợ không dám đá : mình gọi điện thoại cho nó thì nó không dám nghe máy : tôi sẽ làm một clip cắt cổ con gà 6 triệu của trại gà ty ninh hòa Khánh Hòa Nha Trang cho các bạn xem : anh em trong cả nước cảnh giác trại gà ty ninh hòa Khánh Hòa Nha Trang nhé nó bán gà lừa đảo : các bạn muốn biết rõ thì hãy liên hệ với mình nhé 0868 941 974 vũ Quốc Huy : xin cảm ơn : các bạn hãy chia sẻ rộng rãi nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *