6010A mỏ lết 10 inch kiểu Thụy Điển, độ mở ngàm 34mm ELORA Germany60-A Mỏ lết đen kiểu Thụy điển hay phát minh thuộc về Swedish. Con lăn ngược chiều với mỏ lếch loại trắng. Ngàm nghiêng 1 một góc 22,5o. Bề mặt phù…

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://indiancinema-analysis.com/category/du-lich/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *