7. Gotour-Nhập khách hàng từ file excelHướng dẫn nhập khách hàng từ file excel lên phần mềm GoTOUR
Khách hàng: Quản lý khách hàng
– Thiết lập trùng lặp, để kiểm soát trùng lặp dữ liệu khách hàng.
– Thêm mới khách hàng, nhập flie và xuất file khách hàng bằng file mẫu của GoTOUR
– Chuyển chủ sở hữu khách hàng, chia sẻ khách hàng.
– Xem chi tiết khách hàng, nhật ký giao dịch với khách hàng, các thông tin báo giá, cơ hội, hợp đồng, đơn hàng, hợp đồng…v.v
– Phân loại khách hàng, xếp hạng khách hàng để biết khách hàng nào tiềm năng và không tiềm năng.
Xem chi tiết thông tin tại

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *