Related Post

30 Replies to “Andy Peter múa Hồ Quảng tẹt ga, ba Kim Tử Long đánh trống mỏi miệng luôn!”

  1. Thương ba Long đánh trống mỏi miệng luôn… 2 e dễ thương quá làm ba Long đánh mỏi cả miệng

  2. Từ lúc lấy Trinh Trinh , 2 vợ chồng KTL làm ăn phát đạt và sự nghiệp thăng hoa. Gđ hạnh phúc quá . Đúng là con nhà nòi

  3. Ông Andy ổng già dễ sợ luôn, tập từ khi nào mà múa như thiệt zị ta,có điều nhạc dở quá ba Long ơi kkkkkk🤪. Chúc cả gia đình nghệ sĩ KTL luôn an lành hạnh phúc.

  4. Chị Trinh Trinh sanh 2 cu này đáng đồng tiền bát gạo… Dễ cưng và múa giỏi quá… Hy vọng 2 bé sẽ nối nghiệp của cha mẹ và gia tộc Minh Tơ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *