Related Post

5 Replies to “Bài 1: Cách update driver âm thanh cho máy tính”

  1. Chào bạn mình không có Audio inputs and outputs bạn có thể giúp mình không , cảm ơn bạn

  2. năng cao âm thanh chĩnh sao bạn. Bổng Lên Hoặc Trầm Ý Bạn Biết Không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *