Bài 17: Lập bảng lương, thưởng và phụ cấp – ExcelKetoan.vnHướng dẫn cách sử dụng excel cơ bản. Excel 2007, excel 2010, excel 2013 – Bài 17: Lập bảng lương, thưởng và phụ cấp

Yêu cầu:
1. Tính cột Lứơng Tháng = Lương ngày*số ngày công
2. Lập công thức cho cột thưởng, với mức thưởng được ấn định như sau:
3.Lập công thức cho cột phụ cấp chức vụ, biết rằng:
4. Tính cột Lương= Lương tháng +Thưởng + Phụ cấp chức vụ
5. Lập công thức lấy số liệu cho các ô tổng cộng, Lương cao nhất, thấp nhất, trung bình
6. Lập công thức lấy số liệu cho các người làm hơn 20 ngày, số người lương hơn 1 triệu.
HD: Dùng hàm Countif
7. Định dạng các ô thuộc cột lương sao cho:
HD: Dùng lệnh Menu FormatConditional Formatting

Các bạn tham khảo ở file đính kèm nhé:

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe

Related Post

8 Replies to “Bài 17: Lập bảng lương, thưởng và phụ cấp – ExcelKetoan.vn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *