Bài 2: Cài đặt WordPress trên Localhost XAMPP || Làm website bằng WordPress💫 Chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm một website WordPress. Tuy nhiên, do không phải ai cũng có điều kiện mua tên miền hay hosting nên mình sẽ hướng dẫn cài đặt WordPress trên Localhost XAMPP trước nhé. Khi đã hoàn tất, chúng ta sẽ upload source lên host sau.

💫 💫 Bài viết hướng dẫn chi tiết:

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe

Related Post

2 Replies to “Bài 2: Cài đặt WordPress trên Localhost XAMPP || Làm website bằng WordPress”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *