Related Post

3 Replies to “BẠO LỰC TÌNH DỤC TẠI GIA ĐÌNH”

  1. Bây giờ chỉ cần một trong 2 người không muốn sống Chung nữa là nhà nước giải quyết mà. Hơn nữa thằng biến thái đó nên tránh xa

  2. Thằng đó bị thần kinh mà chính quyền địa phương ko giải quyết để nó giết vợ rồi vào giải quyết cái gi để con giết cha phải đi tù các ông bà có chịu trách nhiệm ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *