Bay từ Thượng Hải về Sài Gòn. Trải nghiệm xe điện từ với tốc độ 430 km/giờBay từ Thượng Hải về Sài Gòn. Trải nghiệm xe điện từ nâng với tốc độ 430 km/giờ. Maglev là loại tàu điện sử dụng từ trường để lơ lửng trên…

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://indiancinema-analysis.com/category/du-lich/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *