Related Post

4 Replies to “Bệnh viện K ứng xử kém nhất miền Bắc! | VTC”

  1. o nuoc ngoai bẹn vien nguoi ta thì vang tanh ko chen chuc nhon nhao. con o benh vien nuoc minh thi benh nhan dong nget chung ta nen dat cau hoi vi sao……..

  2. bắc nổi tiếng thái độ phục vụ không tốt rồi, ngay cả đi ăn trả tiền còn bị chửi huống gì trong bv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *