Related Post

6 Replies to “Biện pháp giảm diện tích trồng lúa mà hiệu quả kinh tế vẫn cao”

  1. Không trồng lúa thì ăn cỏ à ? và VN sống nhờ xuất cảng gạo…tại sao không chỉ đích danh TQ là thủ phạm bít hết nước thượng nguồn vì xây 20 đập trên lảnh thổ TQ, Lào và Cambodia ?…tiếp tục liếm đít sợ Thằng Tàu xong nói cho qua để mị dân…Láo toét…

  2. trước năm 1975, từ đồng bằng sông cửu long về đến mũi cà mau, cá đồng ăn không hết, phải phơi khô và làm mắm, từ khi có chính sách ngăn sông đắp đập làm lúa 3 vụ cá đồng thiên nhiên không còn chỗ di trú sinh sản giờ phải ăn nuôi, thật là lợi bất cập hại, nông dân làm lúa nghèo thành khổ luôn.

  3. Nói thì cho có chứ lũ ăn hại này có làm gì đâu để nông dân tự sinh tự diệt

  4. Đừng nghe những gì cộng sản nói

    Hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm

    Nguồn : Nguyễn Văn Thiệu ( Cố Tổng Thống VNCH )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *