Biểu diễn đánh cá bằng xung điện ở Kentucky Lake, Mỹ (VOA)#VOATIENGVIET
Tin tức: Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào để vượt tường lửa. Hôm 30/7, nhân viên của Cục Bảo tồn Thủy sản và Động vật hoang dã bang Kentucky, Hoa Kỳ minh họa kỹ thuật đánh cá bằng xung điện. Đây là dự án nhằm chặn đứng sự sinh sôi của loài cá chép châu Á.

Dùng kỹ thuật này, một số cá được dành riêng cho các nhà sinh học nghiên cứu, trong khi nhiều con khác được thả.

Dự án này đã khởi sự để hạn chế sự sinh sôi của cá chép châu Á trong khu vực vì chúng chiếm thức ăn cũng như không gian của các loài cá và thủy sinh bản địa khác.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe/

Related Post

5 Replies to “Biểu diễn đánh cá bằng xung điện ở Kentucky Lake, Mỹ (VOA)”

  1. Xem rồi mới biết! Hóa ra công nghệ Hoa Kỳ lạc hậu hơn Việt Nam gần 40 năm cơ đấy!
    Ở Việt Nam người ta thân lội nước dùng lưới điện 220V chích trực tiếp luôn đấy! Mỹ dám làm vậy không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *