C0LON – Bào tử lợi khuẩn cho Viêm Đại Tràng– Chia sẻ của Tiến sỹ Nguyễn Hòa Anh, nhà phát minh công nghệ bào tử lợi khuẩn sống SPL. Trình bày về cơ chế điều trị dứt điểm bệnh viêm đại tràng của LiveSpo COLON.
– Trực tiếp trên kênh Sức khỏe đời sống – Cơ quan ngôn luận của Bộ Y Tế

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://indiancinema-analysis.com/category/suc-khoe/

Related Post

One Reply to “C0LON – Bào tử lợi khuẩn cho Viêm Đại Tràng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *