Related Post

25 Replies to “Cách Autolick Hỗ Trợ Chơi Game Gọi Ta Quan Lão Gia | Tây Du”

  1. Auto kiểu này nó chả coi là phần mềm thứ 3 rồi 🤣🤣🤣 mình còn chế dc auto như người luôn

  2. Mình dùng điện thoại cài đặt tự tắt màn hình cao nhất là 30p xong màn hình tắt cái là ngừng auto, game ko hỗ trợ sáng màn hình mãi nhỉ

  3. Bấm ào ào kiểu này lát sau nó báo lỗi đá văng ra
    "Đại nhân thao tác quá nhiều"
    "Đại nhân thao tác quá dồn dập"
    :)))

  4. Autu nay chạy đâu được khi dt khóa màng hình chứ mà game này không động vô màng hình thì tự tắt. Thì sau tự động autu được. Muốn chạy chỉ có 1 cách cài không khóa màng hình nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *