Related Post

34 Replies to “Cách Chơi Pokemon Trên PC”

  1. mình chơi đc 1 lúc thì nhân vật bị nhòa đi …mình đi qua cửa thi màn hình trên tối lại thì khác phục ntn …mong chỉ giúp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *