Related Post

22 Replies to “CÁCH ĐẢO CHIỀU , máy chạy chổi than, và cách thay bi bạc máy chà sơn tường.”

  1. Bạn cho mình hỏi trong máy chà nhám 100v chỗ gần công tắc có 1 cục vuông có 3 giây 1 giây xanh vàng nối vào khung sắt stato 2 dây còn lại đấu vào cả dây nóng và mát của nguồn vào. Cái đó có tác dụng gì
    .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *