Related Post

25 Replies to “Cách để nhận biết cây sung đực và cây sung cái chợ ra nhiều quả”

  1. Ở nhà cậu mình có một cây mọc ở trên cột trụ cổng nhà mà trái vẫn sây, cứ hết đợt quả này lại sang đợt quả khác

  2. Cách nhận biết hay, mời bạn qua kênh Youtube của mình xem và cùng nhau giao lưu chia sẻ, xin cảm ơn !

  3. Rất đúng mình đã thử 3cay 2cay nhiều nước quả nhiều hơn còn cây cắt nước cũng có quả nhưng toàn chín ép

  4. Mình thấy cây sung nào cũng có quả. Giờ xem bạn lại nói cách nhận biết sung đực hay sung cái. Hoang mang quá bạn ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *