CÁCH ĐỌC HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN( những yếu tố cần nắm)CÁCH ĐỌC HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN( những yếu tố cần nắm)
Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải có các nội dung chính sau đây:
1. Tên địa chỉ các bên liên quan.
2. Các thong tin về bất động sản ( vị trị bất động sản tọa lạc, chủ sở hữu bds, tình trạng bất động sản, loại bất động sản, thời hạn sử dụng của bất động sản …..)
3. Giá mua bán, cho thuê, cho thuê mua.
4. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán.
5. Thời hạn giao, nhận bất động sản và hồ sơ kèm theo.
6. Bảo hành.
7. Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.
8. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
9. Phạt vi phạm hợp đồng.
10. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và biện pháp sử lí.
11. Giải quyết tranh chấp.
12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
#cáchđọchợpđồngmuabánbấtđộngsản
#cáchđọchợpđồngmuabánnhàđất
#cáchđọchợpđồngmuabánnhà
#cáchđọchợpđồngmuabánđấtnền
#kiếnthứcnhàđất
#kiếnthứcđầutưbấtđộngsản
#đầutưbấtđộngsảnantoàn
#đầutưbấtđộngsảnsinhlời

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kythuatmarketingonline.com/category/kinh-doanh/

Related Post

One Reply to “CÁCH ĐỌC HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN( những yếu tố cần nắm)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *