Related Post

10 Replies to “Cách Giải Rubik 3×3 Tầng 2”

  1. bạn ơi. hay quá bạn à. bạn có thể làm 1 cái video khác và làm chậm hơn chút nữa đc k ạ? cục nào cần xoay thì bạn hả xoay, cục nào k xoay bạn đừng xoay nhé. mình xem đi xem lại mà vẫn bị rối vì cứ xoay. hihi. cảm ơn bạn rất nhiều.

  2. bạn cẩm ở một chỗ nhất định thôi, lúc cầm bên này sau sang bước khác lại cầm bên kia khó nhìn lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *