Related Post

14 Replies to “Cách hiển thị bàn phím nút home ảo trên iphone 5s, và iphone 4,6,7,8 – Hai Nguyen Channel”

  1. Ôi. Cảm ơn ad rất nhiều. Từ qua đến giờ em cứ phải tắt máy rồi khởi động lại vì nút home và vân tay bị liệt k hoạt động đc. May quá. Giờ thì ok rồi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *