Related Post

7 Replies to “Cách khôi phục file word, excel, powerpoint, khi mất điện chưa kịp lưu hoặc quyên lưu”

  1. C:/Users/admin/appdata/local/microsoft/office/unsavedfiles
    theo đường linh trên tìm trực tiếp bạn nhé có dùng cho cả word, excel, powerpoint dùng từ office từ 2010 bạn nhé !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *