Related Post

12 Replies to “Cách lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo cho doanh nghiệp – TS Alok”

 1. Cách hoạch định này rất hay.. Nhưng dành cho dn năng động. Còn đa số dn của vn thì càng dày càng tốt. Chả có ý nghĩa gì sất.

 2. Mỗi lần đi học như thế này mới thấy văn hóa và phương án học….cũng như chia sẻ của ae ta. Thụ động hết sức. Thế mà đi học mấy lớp đa cấp lại hăng thế ko biết. Mình mà ngồi đây thì hỏi ông giảng viên nhức đầu mới thôi. … Hic 😢

 3. Không hiểu sao ông này còn đứng chỉ dạy cho cái đội này được. Hỏi ngược, hỏi xuôi hỏi kiểu gì chúng cũng không có ý kiến gì. Bó tay!

 4. ➤ NHỮNG BÀI HỌC HAY CHO DOANH NGHIỆP BẠN NÊN XEM

  ★ Kinh doanh: http://bit.ly/BaiHocKinhDoanh

  ★ Marketing: http://bit.ly/ChienLuocMarketing

  ★ Khởi nghiệp: http://bit.ly/YTuongKhoiNghiep

  ★ Bán hàng: http://bit.ly/XDKyNangBanHang

  ★ Mô hình kinh doanh: http://bit.ly/MoHinhKinhDoanh

  ★ Nhân sự: http://bit.ly/QuanLyNhanSu

  ★ Tuyển dụng nhân sự: http://bit.ly/TuyenDungNhanSuTot

  ★ Văn hóa doanh nghiệp: http://bit.ly/VanHoaDoanhNghiep2019

 5. Chúng tôi thường copy bản kế hoạch năm trước rồi sửa vài số liệu theo ý muốn của Sếp. VD doanh thu tăng 15%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *