Related Post

32 Replies to “Cách lắp rubik 3x3x3 – F2L – Tầng 1+2 ( Công thức nâng cao )”

  1. Cũng dễ hiểu đấy anh mà có 2 lỗi là thêm công thức và quay ngược lại cho dễ nhìn nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *