Related Post

27 Replies to “Cách nâng từ Windows Xp thành Windows 7 để chơi ROBLOX!!(CHI TIẾT)”

  1. Huhu mất pc r tại ko nhìn kĩ của bn là laptop của mik là pc nên chỉ dùng đc xp mik nghịch ngu giờ ko cài đặt lại đc mạng để về win xp đây này bn chỉ cách cài mạng đi để mik còn up lên win 10xp huhu

  2. bn ơi hướng dẫn lại cách lấy mặt nạ goat đi làm sao để lấy v cái video bn hướng dẫn đó bây giờ trong discore nó đổi chữ khác r chỉ còn boutie vói mission thôi chắc v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *