Related Post

22 Replies to “Cách thay đổi icon iPhone không cần Jailbreak cực đẹp”

  1. Ad làm video làm icon khi nghiêng lên icon Nằm ở trên
    Còn khi nghiêng xuống thid icon ở dưới màn di ad

  2. Hướng dẫn dùm mình cài font việt hoá vao picsart cho ip chưa jailbreak đi ad.tìm nhiu lắm rôi mà cài hk dc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *