Related Post

23 Replies to “cailuongvietnam.com – KHÁCH SẠN HÀO HOA”

  1. Ngày xưa tôi đả từng xem vở nầy cả trăm lần..mà cứ mổi lần nghe tới câu ..KIA ÁNH TRĂNG THẬP THÒ NHƯ E THẸN..NHƯ LÉN NGHE TÂM SỰ CỦA CHÚNG MÌNH….nó cứ làm tôi bổng nhớ về kỷ niệm ngày củ với bạn bè ở XÓM HUẾ TÂN THÔNG HỘI.CỦ CHI..biết khi nào mới gặp lại

  2. Tôi đả xem hàng trăm vở KHÁCH SAN HÀO HOA do đoàn SÀI GÒN 2 trình diển..mấy mươi năm trôi qua xem lại vẩn cảm xúc đong đầy..

  3. Vĩnh biệt chu giang châu con rất thích giông ca cua chu con thương nghe trích doan khách san hào hoa

  4. Hơn bốn chục năm trước tôi mê vở cải lương này đến độ thu lại chương trình sân khấu truyền thanh rồi nghe đi nghe lại. Nhà có cái cát sét cùi với mấy cuộn băng rối….. nhớ lắm cái ngày cải lương còn huy hoàng, giờ bị nhạc lởm đập chết rồi.

  5. Vỡ tuống : Khách sạn hào hoa cũa Hoàng-Khâm, do đoàn Saigon 2 trình diển. Thởi gian nầy, ns Mỹ-Châu, và ns Thanh-Tuấn là cặp đào kép chánh chủ-lực cũa đoàn. Tôi xem vở hát nầy tại rạp Thủ-Đô Chợlớn, vào năm 1984. Thời gian nầy là thời bao-cấp. vé hát VIP chỉ có 50 đồng. Vé hang cá kèo 15 đồng. Tô phỡ, tô hủ tíu mì giá 2 đồng/ tô. Lúc đó, vàng 24 K giá 9.000 đồng mổi lượng. Tỷ giá chợ đen giữa đô la Mỹ, và tiền VN như sau 1 USD = 100 đồng VN. Hơn 33 năm qua, giá vàng từ 9.000đồng/lượng nay là 37 triệu đồng/lượng. Tỷ giá tiển USD từ 100 đồng = 1 USD, nay 1 USD = 22.500 đồng VN.

  6. 24:45 Ba, ở nơi đó Ba có nghe cải lương ko Ba? Tuồng này lúc trước Ba hay nghe nek. Có ông già hay nằm ở chồi lá vs chiếc radio hay những lúc rượu say có ng vợ và đứa con xe từng điếu thuốc lá….gần tới ngày giỗ rồi. Nhớ nhiều lắm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *