Related Post

12 Replies to “CẬN CẢNH TÀI XẾ CHẠY MÁY CÀY máy gặt đập liên hợp”

  1. Chào bạn, chiếc máy cày này cũng được đấy, có chiếc máy này bà con nông dân cũng đỡ vất vả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *