Related Post

20 Replies to “CẢNH MÁY CẮT LÚA KUBOTA DC 93 LÊN DÓC máy gặt đập liên hợp”

  1. Máy cắt lúa này mạnh mẽ há bạn. Xe này mắc tiền lắm đây. Cùng phát triển nhé bạn hiền.

  2. Cảm ơn bạn sông có nhân có đức thế sẽ nhận được nhiều phước lắm chúc bạn may mắn thành công

  3. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhé mình chúc mạnh khỏe thành công và mình cũng đã kết nối đầy đủ rồi nhé cảm ơn bạn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *