Cặp Đôi Dân Tộc Thái Múa Làm Tan Chảy Bao Con Tim – Đội Văn Lào CaiTiết Mục Múa ” Cút Piêu Hặc Panh” Được Đội Văn Nghệ Lào Cai múa giao lưu CLB Hoa Ban, Khuống Bản Em Và Người Thái Ở Hà Nội cùng bạn bè diễn ra ngày 19/10/2019, tại Thanh Luông , Điện Biên
Hãy đăng ký, chia sẻ ủng hộ kênh để xem những video tiếp theo nhé các bạn!
#taykhapxeinmuon#capdoidantocthaimualamtanchaybaocontimdoivannghelaocai

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *