Related Post

40 Replies to “Cắt lúa bằng máy cắt cầm tay quá nhanh”

  1. ধান কাটার মেশিন টা কি বাংলাদেশে পাওয়া যাবে। ধান কাটার হাতের মেশিন এটা বাংলাদেশে পাওয়া গেলে। আমার সাথে যোগাযোগ করুন। 01737929628..এই মেসিন আমি নিব। এবং দাম কত

  2. Sao làm được cái lồng gặt lúa đó vậy bạn ơi. Share hình cái lồng gặt cho a e biết với bạn??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *