Related Post

4 Replies to “Cấu hình case đồ họa chuyên nghiệp chạy 3dmax, Autodesk 3d, Adobe Premiere, After effects”

  1. a nói ra lun đi.chứ chọn làm gì dài dòng a. cứ chọn giá trung bình gồm có cái j cái j. giá ngon trên 30tr là gồm có j có j. vậy đi cho nhanh e. cũng mún kiếm trên tầm giá trên 30tr. chuyên 3dmax và dựng phim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *