Related Post

11 Replies to “[CĐKD] Số 60 – Hướng dẫn kinh doanh nội thất online từ A – Z”

  1. Muốn kinh doanh các bạn phải cần có tiền để ngu và ngu nhiều thì sẽ khôn :))) chứ ngta đi trk ngta chia sẻ kinh nghiệm còn ở cái mình có bắt đầu để làm việc ko hay để xem xong suy nghĩ nó dễ

  2. đây cũng là một hình thức kinh doanh, nó ko đơn giản đâu, khi va vào mới hiểu hết sự khó khăn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *