Ceo Chìa Khóa Thành Công 2019 | Doanh nhân Đỗ Thị Hướng Dương | Số 38 | Nỗi niềm khởi nghiệpDoanh nhân Đỗ Thị Hướng Dương – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn DDP Group đã xuất hiện trên Chương trình Ceo Chìa Khóa Thành Công với chủ đề “Nỗi niềm khởi nghiệp”.
#DDPGroup #Joliehuongduong #dothihuongduong #ceocktc

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *