Related Post

44 Replies to “Chế MÁY PHÁT ĐIỆN 220v Mini sử dụng động cơ máy cắt cỏ”

  1. bạn phải kiếm củ phát 220v ấy! chạy đc quạt (sóng sin)!qua kích thế này cũng chỉ như chiếc bình ác quy thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *