Related Post

4 Replies to “Chú Tễu: chạp 19 :truyện tranh hay (của giữa đường)”

  1. Đi ăn cướp hay sao mà đọc nhanh z em. Vừa nghe còn phải xem tranh nữa chứ. Đó mới gọi là truyện tranh e ak

  2. Mấy cuốn truyện Tranh chú Tễu bạn gỡ xuống nha . Bạn làm vậy là vi phạm bản quyền . Cái đó cty mình đã mua bản quyền rồi nha .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *