Related Post

36 Replies to “[ Clip hướng dẫn ] Cách thay đổi giao diện Win XP thành Win 7 không cần cài đặt .”

  1. anh chiến đê: sao tui thay đổi giao diện mà cái thanh màu xanh ở dưới vẫn chưa thay đổi vậy anh chiến đê 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *