Cờ lê nhân lực 4 000 N m vs 6 000 N m – Multiplier Torque 4 000 N m vs 6 000 N mCờ lê nhân lực 4 000 N m vs 6 000 N m – Multiplier Torque 4 000 N m vs 6 000 N m chuyên dùng để siết bulong đúng lực trong công nghiệp. Cờ lê nhân lực là giải pháp kinh tế hợp lý khi lực siết lớn, số lượng bulong ít hoặc môi trường phòng nổ.
Link tham khảo:

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *