Related Post

17 Replies to “Cờ vua 3D hình người”

  1. Tại sao những người yêu nhau lại k đc ở cạnh nhau? Người trắng người đen. Cũng có thể ns chết vì tình. (Hồi xưa cô ấy là con tốt bé nhỏ ngây thơ yếu đuối hồn nhiên của mk, bây giờ cô ấy là hoàng hậu to lớn võ giỏi của ng ta). Người đã thay đổi ( tốt thành hậu, còn mã vẫn hoàn mã)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *